Доколку сакате да дознаете колкав е бројот на корисници што го следат вашиот веб-сајт преку RSS, а не користите FeedBurner, Google ви овозможува да го откриете тој број многу едноставно. Единствен услов, во случајов, е да сте запознаени и да користите Google Reader.

Contest Watchers RSS Subscribers

Отворете Google Readers, кликнете „Add a subscription“ и потоа внесете го името на вашиот веб-сајт или блог. Google ќе пребара за внесениот поим и во резултатите од пребарувањето, за секој резултат поединечно ќе ви го прикаже бројот на Google Reader RSS „претплатници“.

Извор: Google Operating System – Find the Number of Google Subscribers for Any Feed