glasam za balonce goce mitevski poster

„Гласам за балонче“ - Гоце Митевски

„Гласам за балонче“ е мојот постер за конкурсот „Зошто гласам?“. Ако ви се допаѓа, би ви бил многу благодарен доколку гласате за него со „лајк“ на Facebook.

Задолжително погледнете ги и другите дизајни, зашто има навистина интересни идеи. Но, има и такви што се заникаде. Вообичаено за гласање спроведено преку Facebook, некои од тие дизајни имаат најмногу „лајкови“.

Што е, тука е