Граѓански револт од изјавите на Заев. Брееј… мајката!

А, јас пак мислев, ќе чуеме за граѓански револт кон постојаните зголемувања на цените на прехрамбените производи, горивата, електричната енергија, кон постојаното намалување на животниот стандард и осиромашување на масите, кон зголемувањето на невработеноста, кон заспаноста на властите, кон национализмот, кон нетолеранцијата, кон апатијата, кон загубените вредности, кон мрзеливоста, кон лагите и измамите, кон ситните души.

Море, поѓаволите со граѓанскиот револт!