Да бев новинар во Македонија...

  • ќе отворев блог под псевдоним и ќе ги изнесував сите шпекулативни или со факти поткрепени сознанија, за матните зделки на актуелната или било која претходна власт;
  • ќе престанев јавно да се омаловажувам, барајќи од човек, партија или маса да ми даде право да си ја работам работата;
  • ќе зборував помалку, ќе читав и ќе размислував повеќе и ќе го планирав секој свој јавен настап, не дозволувајќи да заврши без да ја поттикне публика на размислување;
  • ќе се борев за вистината по секоја цена, но не на ранлив начин;
  • ќе ѝ станев клевета, на клеветата;
  • ќе имав личен интегритет и ќе ги правев ситните души на политичарите да треперат од страв, секој пат кога ќе имав нешто да ги прашам;
  • ќе престанев да се занимавам со поединци и ќе размислував за движења, за глобални поместувања, за големи промени;
  • ќе заборавев на ситни профити, поткуп и пишување спонзорирани написи;
  • сè почесто ќе кажував не;