Oliver Hirschbiegel е германски режисер, што многу сака да раскажува за човечноста. Ви препорачувам да погледнете два негови филмови.

Едниот е Das Experiment, филм за луѓето-животни, за фрустрациите, за изживувањето, за границата на нормалноста, за современото општество.

Другиот, Der Untergang, филм за падот на фашистичка Германија и оние неславни моменти, за кои, малку режисери сакаат да раскажуваат.

Пријатно гледање, ако може така да се рече? :)