Инспириран од тоа што Наум Спасески го направи за редизајнираниот македонски Интернет пребарувач Borg.mk, решив да истражам малку подетално, како всушност може да се направи додаток за пребарување низ било кој веб-сајт, што ќе работи во Mozilla Firefox, Internet Explorer и Google Chrome.

Никако не очекував дека ќе наидам на толку едноставна процедура. Mozilla да ти имала изработено посебен стандарден формат за споделување на резултати од пребарување, наречен ОpenSearch. На мое големо изненадување, поддршка за OpenSearch (иако ограничена) има и во Internet Explorer, почнувајќи од верзијата 7. Но, да не го брзам текстов, одиме по ред.

Предноста од користењето на пребарувачки додаток се состои во тоа што, корисникот не мора да го посетува веб-сајтот, низ чиишто содржини сака да пребарува.

Стандардот OpenSearch

OpenSearch овозможува, на Интернет прелистувачите да им се даде до знаење дека прегледуваниот веб-сајт дозволува пребарување низ достапните содржини директно од прелистувачот. Потребните параметри се наведуваат во датотека од тип xml и потоа откако истата e поставена на веб-серверот, се „врзува“ на заглавието на веб-страницата, со вметнување на посебен HTML таг <link />.

Во продолжение следуваат два примери. Едниот за создавање на едноставна, а другиот за детална имплементација на OpenSearch. Примерите се преземени од четвртата работна верзија на официјалниот спецификациски документ за OpenSearch 1.1.

Примерите се доволно јасни, така што нема да наведувам подетални описи за специфичните параметри.

Едноставен пример за OpenSearch

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OpenSearchDescription xmlns="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/">
 <ShortName>Web Search</ShortName>
 <Description>Use Example.com to search the Web.</Description>
 <Tags>example web</Tags>
 <Contact>admin@example.com</Contact>
 <Url type="application/rss+xml"
 template="http://example.com/?q={searchTerms}&amp;pw={startPage?}&amp;format=rss"/>
</OpenSearchDescription>

Детален пример за OpenSearch

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OpenSearchDescription xmlns="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/">
 <ShortName>Web Search</ShortName>
 <Description>Use Example.com to search the Web.</Description>
 <Tags>example web</Tags>
 <Contact>admin@example.com</Contact>
 <Url type="application/atom+xml"
 template="http://example.com/?q={searchTerms}&amp;pw={startPage?}&amp;format=atom"/>
 <Url type="application/rss+xml"
 template="http://example.com/?q={searchTerms}&amp;pw={startPage?}&amp;format=rss"/>
 <Url type="text/html"
 template="http://example.com/?q={searchTerms}&amp;pw={startPage?}"/>
 <LongName>Example.com Web Search</LongName>
 <Image height="64" width="64" type="image/png">http://example.com/websearch.png</Image>
 <Image height="16" width="16" type="image/vnd.microsoft.icon">http://example.com/websearch.ico</Image>
 <Query role="example" searchTerms="cat" />
 <Developer>Example.com Development Team</Developer>
 <Attribution>
 Search data Copyright 2005, Example.com, Inc., All Rights Reserved
 </Attribution>
 <SyndicationRight>open</SyndicationRight>
 <AdultContent>false</AdultContent>
 <Language>en-us</Language>
 <OutputEncoding>UTF-8</OutputEncoding>
 <InputEncoding>UTF-8</InputEncoding>
</OpenSearchDescription>

„Врвка“ за заглавие

Еве како би требало да изгледа содржината во рамките на тагот <link />.

<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="searchTitle" href="pluginURL" />

Како се користи OpenSearch во Firefox?

Mozilla Firefox во целост го поддржува OpenSearch, па понапредните развивачи можат да имплементираат и автоматски предлози при пребарувањето.

Секој веб-сајт што нуди пребарувачки додаток преку OpenSearch, му го сигнализира тоа на Firefox, а потоа Firefox го известува корисникот, со менување на изгледот на избирачот за активен пребарувач.

Избирач за пребарувачи во Firefox

Доколку кликнете на избирачот и доколку OpenSearch е успешно имплементиран, под достапните пребарувачи, би требало да биде наведена опција за додавање на пребарувачот за вашиот веб-сајт. Во рамките на текстов, користам пример со Contest Watchers.

Додавање на пребарувач во Firefox

По успешното додавање, новиот пребарувач може веднаш да се користи.

Пребарување од Firefox низ Contest Watchers

Како се користи OpenSearch во Internet Explorer?

Во Internet Explorer 7+, Интернет пребарувач се додава слично како во Firefox.

Избирач за пребарувачи во Internet Explorer

Додавање нов пребарувач во Internet Explorer

Како се користи OpenSearch во Google Chrome?

Google оди чекор понатаму, па ви дозволува да пребарувате директно од адресната линија.

Пребарување со Google Chrome

Штом ќе ја внесете адресата на вашиот веб-сајт, доколку за него имате имплементирано OpenSearch, Chrome ќе ви сугерира да притиснете „Tab“ на тастатурата, за да пребарувате директно низ внесениот веб-сајт.

Пребарување со Google Chrome од адресната линија

Дополнителни информации

Доколку покажувате особен интерес на оваа тема, ви предлагам да ги прочитате и следниве веб-страници.