Што сè треба да се случи, пред Firefox 3 и официјално да биде објавен?

  • алфа 4, до крајот на април
  • алфа 5, до крајот на мај
  • алфа 6, до крајот на јуни
  • бета 1, во јули
  • бета 2, во септември
  • официјална верзија, октомври/ноември 2007

Претстојат навистина интересни опции. Да се надеваме дека ниедна од нив нема да биде изоставена. Засега е планирано во Firefox 3 да може да се сурфа офлајн, да може да се зачувуваат веб страници како PDF документи и планирана е целосна компатибилност со Vista (неговите родителски контроли и т.н. безбеден мод на работа). Само напред.