Со последната сметка за електрична енергија стигна и едно соопштение, во кое EVN го најавува последното поскапување на електричната енергија и меѓу другото, појаснува колкав дел од заработувачката од наплатата на сметките за електрична енергија останува во рацете на компанијата.

Ако овие информации се точни, тогаш јасно е дека државната компанија ЕЛЕМ има најголема корист од секое поскапување на електричната енергија и некако логично е, за да ја зголеми заработувачката, да бара поскапување на електричната енергија по разни основи.

На веб-страницата за годишни извештаи на ЕЛЕМ времето застанало во 2008 година. Нема годишен извештај за 2009 година.