Здружението за заштита на авторски музички права – ЗАМП има нова телевизиска кампања за промоција на почитувањето на авторските права.

Зад слоганот „Музиката не е бесплатна“, ред се редат „реномирани“ музичари од Република Македонија, што би требало на обичниот човек да му појаснат, зошто тој би требало да плаќа, за да ја слуша нивната музика (за да ги почитува нивните авторски права).

И додека во светот музичарите издаваат албуми бесплатно и ги дистрибуираат сосема слободно, кај нас, некој очигледно има премногу слободно време, штом се сетил да нè потсети дека музиката има парична вредност и дека само под услов таа вредност да биде исплаќана, е можно нејзиното создавање… и сето тоа фино да го обвие под превезот на авторските права.

Тој што навистина сака да создава музика [фала Бојан], во ниеден момент не се грижи дали ќе биде исплатен за своите дела. Музиката ја создава безусловно, под наплив на емоции и речиси нагонски. Тој што сака да продава музика, не е истиот човек.

Штетата што ќе биде нанесена со оваа кампања е голема. Луѓето што не се информирани и немаат став по прашањата што ги третира ЗАМП, многу лесно ќе бидат наведени на погрешен заклучок – дека музика може да се создава, единствено ако се има финансиски средства, односно ако се почитуваат извесни авторски права. Ни едното, ни другото не е точно.

Преземете некоја бесплатна апликација за правење музика и отсвирете нешто. Ќе видите дека, за тоа, нема да ви треба ни денар. Потоа објавете ја музиката на некој бесплатен сервис како што е Jamendo, па ако сте навистина добри, можете да постигнете и планетарен успех. Каде е ЗАМП во примеров? Го нема.

Приказната за авторските права е во функција на изнудувањето финансиски средства во името на уметноста. За тоа, кај Новица, секогаш има нешто повеќе да се прочита.