Слободниот живот е сè уште слободен за големите души. Навистина, кој поседува малку, толку помалку ќе биде поседуван од другите: фала ѝ на малечката беда.

стр.49, параграф 1

Така зборуваше Заратустра“ – Фридрих Ниче [EN] [МК]