Сметката за електрична енергија што ЕВН Македонија (EVN Macedonia) ни ја испорача за февруари-март, 2015 е околу 6.300 денари. Во сметката нема ништо спорно, освен што е за околу 12.000 денари пониска од претходната. На што се должи оваа огромна разлика? Не знам.

Сепак, за мене огромната разлика е јасен показател дека сметките за електрична енергија во Република Македонија се паушални и по потреба се зголемуваат или намалуваат.

„Секогаш тука за паушали“ - измислен слоган за ЕВН Македонија (EVN Macedonia)

„Секогаш тука за паушали“ – измислен слоган за ЕВН Македонија (EVN Macedonia)

Кога се јавив да прашам на што се должи високата сметка за струја што ја добивме за минатиот месец т.е. јануари-февруари, 2015, операторката со која што разговарав телефонски, не беше многу јасна во искажувањата. Сепак, наведе дека ЕВН Македонија (EVN Macedonia) има законска обврска најмалку еднаш во годината да изврши прецизно читање на мерилата за потрошена електрична енергија, како поткрепа на нејзиното тврдење дека пресметаната сума во сметката за февруари, 2015 г. е точна. Инсистирав на тоа дека имаат направено пропуст и дека сакам да поднесам приговор, но ми рече дека тоа не е можно телефонски и дека морам да појдам во некој од нивните пунктови.

Не знам зошто операторката спомна дека имаат обврска каква што имаат, но ако претпоставиме дека ЕВН Македонија (EVN Macedonia) само еднаш и ќе изврши читање на мерилата, тогаш се поставува прашањето, како одредува колку електрична енергија е потрошена во останатите единаесет (11) месеци?! Уште едно многу важно прашање е како се случило ЕВН Македонија (EVN Macedonia) да се ослободи од обврската редовно да врши читање на мерилата? Како потрошувач, многу ме интересира и би сакал да знам дали плаќам нереално високи сметки за електрична енергија и дали паушалните сметки на ЕВН (EVN) се резултат на некаков таен договор со македонските власти.

Наидов на писмо што стигнало до редакцијата на Infomax.mk, во кое што се наведува дека ЕВН Македонија (EVN Macedonia) во ноември, 2014 година го има драстично намалено бројот на отчитувачи на мерилата за потрошена електрична енергија.

писмо од поранешен отчитувач на ЕВН Македонија

Писмо од поранешен отчитувач на мерилата за потрошена електрична енергија на ЕВН Македонија (EVN Macedonia)

Последната измена на цената на електричната енергија во Република Македонија била направена на 1-ви јули 2014 година и оттогаш цената на kWh електрична енергија што ја испорачува ЕВН Македонија (EVN Macedonia) е 2,80 денари, односно 5,59 денари.

цена на електрична енергија во Македонија од 1.7.2014

Цена на ЕВН Македонија, на електрична енергија за домаќинствата во Република Македонија што се применува од 1-ви јули 2014 година

Еве како се менувала цената на електричната енергија на ЕВН (EVN) низ годините:

За проблемот со паушалните сметки на ЕВН (EVN), годинава имаат известено/објавено/пишувано многу малку медиуми (24 Вести, KumanovoNews и уште два-три други). Можам да претпоставам зошто.

Ги поканувам пишаните и електронските медиуми во Република Македонија да истражуваат повеќе на оваа тема и да откријат зошто ЕВН Македонија (EVN Macedonia) повеќе нема обврска секој месец да ги чита мерилата, односно кои се последниците од тоа.