Извор: http://alfa.mk/

Извадок од економските вести на Алфа ТВ на 9.6.2011 год. Актуелниот Министер за финансии, Зоран Ставревски, навредува новинарка нарекувајќи ја „економски неписмена“.

Зоран Ставревски: Средствата од ММФ се користат согласно, договорот со ММФ за сите буџетски потреби, а пред сè за подобрување на ликвидноста на стопанството. Основно неразбирање е прашањето како што го поставувате бидејќи, парите можат да се користат само за она што, за што е одобрен буџетот од страна на собранието.

новинарка: Значи не се потрошени…

Зоран Ставревски: Значи, не разбирате ако повторно прашате исто, значи не го разбирате буџетскиот процес. Ве советувам да си го прочитате законот за буџет.

новинарка: Значи, треба да кажете можеби со чии… пари…

Зоран Ставревски: Госпоѓо вие сте економски неписмена! Не можам да ви одговарам. Тотално сте економски неписмена!

Овoј прилог не е достапен на веб-сајтот на Алфа ТВ или пак јас не успеав да го најдам. Како и да е, сега го има на YouTube.