Ви честитам уште 4 години перење на мозоци и тапкање во место.