Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Баш супер :-) Сега ќе биде навистина лесно да се промовира било каква вест онлајн многу брзо и ефикасно. Ми се допаѓа сè што се однесува до проектот на Глиша. Верувам дека брзо ќе стане популарен и ќе биде посочен во многу (ако не и сите посериозни) пишани и електронски медиуми. Си добивме локален Digg и подобро ќе ни биде да си го чуваме и одржуваме. Навистина се израдував! Како што можете да забележите си ставив и линк за директно објавување на секој мој запис, на Кајмакот.