написи : книги : RSS

Приказ на написи по хронолошки редослед.


Прирачник за изработка на бизнис план

Во моментов читам „Прирачник за изработка на бизнис план“ од Ѓорѓи Рафајловски и би сакал да го препорачам на сите што сметаат дека имаат потреба од вакoв тип на литература на македонски јазик. <овде беше вгнездена верзија од книгата на Scribd /> Ќе се (обидам да се) воздржам од коментари во врска со тоа колкав […]

Антихрист

Има денови кога ме обзема чувство потешко и од најтешката депресија – презир кон луѓето. Да ви кажам што презирам и кого презирам: современиот човек кому, за несреќа, јас сум му современик. Се задушувам во нечистиот здив на современиот човек. Кон минатото се однесувам како и сите други, го толерирам, да речам, со благородна самоконтрола, […]

Џонстонија

Во потрага по англиски преводи на дела од Ниче, стигнав до „johnstonia“ – веб-сајт на Ian Johnston, посветен на неговиот прерано починат син Geoffrey (1974-1997). На „johnstonia“ најдов 4 дела од Ниче (On the Use and Abuse of History for Life, The Birth of Tragedy, The Genealogy of Morals, Beyond Good and Evil), но и […]

За старите и новите плочи

Но вие, уморени од светот! Вие светски мрзловци! Вас треба човек да ве фрасне со прачка! Со прачка треба пак да ви ги оживи нозете! Зашто: ако не сте болни и преживеани бедници, од кои земјата е преситена, тогаш сте итри мрзловци или сладострасни мачки-гурмани. И ако не сакате веќе да трчате весело, треба – […]

За новиот идол

Слободниот живот е сè уште слободен за големите души. Навистина, кој поседува малку, толку помалку ќе биде поседуван од другите: фала ѝ на малечката беда.

„Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse“

Штотуку завршив со читање на делото „Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse“ на Сигмунд Фројд, во превод на „Ѓурѓа“ и на македонски јазик потпишано како „Стравот и нагонскиот живот“.