написи : Македонија : RSS

Приказ на написи по хронолошки редослед.


Off Fest 2007

Не дека навистина постои простор за сомневање, ама сепак сакајќи да си го потврдам тоа што го има објавено plagij.at, прошетав и сликнав кај можев, па еве што излезе од сето тоа. Gotan Project доаѓаат пак, дефинитивно, а на Bebel Gilberto нема кој да `и го ажурира сајтот :) Се надевам, ќе одам и на […]

Македонски јазик(от)