MI-6600Rp е мал ласерски глушец со високи перформанси. Ако се земе во предвид дека за 900 денари се добива изгледот на Logitech VX Revolution (кој чини над 3000 денари) и висока осетливост и прецизност на речиси секакви површини, тогаш ова е и тоа како исплатлива инвестиција.