написи : Windows : RSS

Приказ на написи по хронолошки редослед.


WGA skip

Пред некое време повторно инсталирав XP и имав потреба да го инсталирам Internet Explorer 7 за да тестирам некои сајтови на кои работев. И нели, заради WGA (Windows Genuine Advantage) процесот на ажурирање на сакатиот IE 6.0 не можеше да се одвива нормално, туку морав да барам начини да го избегнам проверувањето на (не)валидноста на […]

РЕКОМПРЕСИРАЊЕ НА ВИДЕО СО VLC media player (под Windows)

Иако нема типичен, а уште помалку „user-friendly“ интерфејс, сепак VLC е една од најдобрите апликации за репродукција на видео записи и во секоја наредна верзија е сè подобра. До пред извесно време не знаев дека VLC е и одличен транскодер, па си губев време со други апликации. Во VLC рип на DVD се прави вака: […]