На 8 дена пред официјалната промоција ShipIt прифаќа нарачки за Ubuntu Fiesty Fawn. Бујрум :)