• ваљда = веројатно (Ваљда ќе дое. = Веројатно ќе дојде.)
 • уствари = всушност (Уствари, он знае. = Всушност, тој знае.)
 • тачно = точно (Тачно е, дека дојдоа. = Точно е, дека дојдоа.)
 • зашто = зошто (Зашто не сакаш? = Зошто не сакаш?)
 • не долази у обзир = не доаѓа во предвид (Ма, не долазиш у обзир! = Ма, не доаѓаш во предвид!)
 • y = во (У сала, во 12! = Во сала, во 12!)
 • глеа = гледа (Глеаш? = Гледаш?)
 • он = тој (Он викаше… = Тој викаше…)
 • она = таа (Она се расплаче. = Таа се расплаче.)
 • они = тие (Они играа баскет. = Тие играа кошарка.)
 • у право = во право (У право си тато! = Во право си тато!)
 • стварно = навистина (Е, стварно претеруваш! = Е, навистина претеруваш!)
 • невероватно = неверојатно (Просто невероватно беше! = Беше, просто неверојатно!)
 • врло = многу (Врло, врло добро. = Многу, многу добро.)
 • момак = момче (Бев со еден момак, по работа. = Бев со едно момче, по работа.)
 • праи = прави (Не се праи фраер! = Не се прави важен!)
 • расположење = расположение (Нема расположење, шо? = Нема расположение, што?)
 • топ = супер (Топ! Топ, беше! = Супер! Супер, беше!)

Лично сметам дека нема покул луѓе, од оние што говорат литературен македонски јазик. Им се восхитувам и апелирам да не се претопат во толпата.