Додека да бидат решени моменталните проблеми со серверите, да ја искористам приликата да известам дека новиот Last.fm е активен.

Приказ на новата верзија од Last.fm

Заради проблемите со серверите, сајтот се отвора со намалена динамика… Се очекува проблемите наскоро да бидат надминати.