„Срам да им е“ на сите што плукаат по Петре Латиновски. Господ „ќе ги казни“ оти зборуваат „невистини“! „Господ гледа“! Петре „работи чесно“ и секогаш „излегува во пресрет“ на барањата на граѓаните.

Ете, последниве 3 недели тротоарите ги копаат. Малку без врска што фати есен, ама „важно“ нешто се прави!

Ископани тротоари на автобуската во населба Радишани

Ископани тротоари на автобуската во населба Радишани

Мизерија, Петре! Мизерија! Јас знам, во двор кога поставувавме бекатонки, за еден ден завршивме работа и тоа со копање, тапкање, редење и финеси.

Ама, изгледа ова некоја виша сила со вас раководи.