Нè имаше во мал број, но нè имаше! Повеќе информации за ова, очекувајте наскоро кај Новица.

писма за Мартин Нешковски