И понатаму, гужва, нељубезна државна администрација, неред, бесознание, закочени компјутерски системи, спроведување на кандидати преку ред, виртуелни кандидати на листата за чекање…

подигнување лична карта мвр мтв администрација држава

Се чека за да ве спроведат, се чека за да прашате, се чека за да почнат да ви ја бараат личната карта и додека да ви ја најдат. Помалку од 40 минути не ве „крпат“.

Работите не се случуваат спонтано, така што или бидете проактивни или ќе се изначекате.

Превработеноста во администрацијата се гледа од километар. Само двајца вработени работат со граѓаните на шалтер, а повремено и само еден, а другите вработени (јас избројав 5 различни ликови) прават влези-излези, се довикуваат, се смешкаат итн.

Отсваруваме!