За времетраењето на измачувањето со т.н. Попис 2011, бев наведен на размислување околу некои осетливи теми, што верувам дека би можеле да предизвикаат радикални промени во општественото уредување на Република Македонија и нови проблеми.

Имам неколку прашања, на коишто сум речиси сигурен дека има минимални шанси да добијам одговори, но сепак ќе ги поставам.

  1. Дали бројот на Албанците, што би биле попишани како државјани на Република Македонија треба да се постигне вештачки, односно дали постои одреден број на Албанци, што мора по секоја цена да биде регистриран?
  2. Ако се намали процентуалната застапеност на албанското население во Република Македонија, дали тоа значи дека во средините во коишто неговиот број ќе биде недоволен за да се обезбедат правата што произлегуваат од Рамковниот договор, Албанците ќе ги загубат привилегиите што ги стекнаа по потпишувањето на овој документ?
  3. Ако во Република Македонија реално не живеат толку Албанци, колку што треба да бидат попишани, тогаш која е основата на спроведувањето на проект „мултиетничко општество“? Не за друго, реализацијата на идејата чини многу пари, кои, наместо за повеќејазична бирократија и сл., би можеле да се пренаменат за помалку апстрактни проекти, како на пример: инвестиции во патна инфраструктура, одржлив развој, екологија, информациски технологии итн.
  4. Што ако бројот на Албанците во Република Македонија е драстично намален од минатиот попис? Дали тоа нешто менува?
  5. Како е можно толкувањето на законски акти да го прават лица што попишуваат, кога тие се само извршители по претходно зададени правила и по спроведена обука за попишување? Зарем тоа не е кривично дело за кое се одговара?
  6. Ако пописот се одложи за неколку месеци, дали тоа значи дека се остава простор албанските иселеници да ја посетат Република Македонија и со тоа да задоволат еден од спорните критериуми за попишување?

Супер би било, кога некој би одговорил.