Со имплементирањето на т.н. хардверско забрзување, во Firefox беа внесени драстични промени во начинот на кој се прикажува текстот на веб-страниците. Промените одат во вистинската насока, но постои простор за уште многу подобрувања.

Лично сметам дека Firefox треба да вклучува можност за прилагодување на замазнувањето (anti-aliasing) на текстот „out of the box“, а не за тоа да треба да се користат дополнителни додатоци. Но, што е, тука е…

Аnti-aliasing Тuner во Firefox 5 на Windows 7

Аnti-aliasing Тuner во Firefox 5 на Windows 7

Најдов еден додаток што овозможува брзо и едноставно прилагодување на типот и интензитетот на замазнување на текстот во Firefox. Додатокот се вика „Anti-aliasing Tuner“ и ви препорачувам да го активирате, доколку гледате заматен или нејасен текст во Firefox на Windows 7 или Windows Vista. Додатоков работи само на Windows.

Кликнете на сликата, ако сакате да ги видите моите поставувања.