Во моментов читам „Прирачник за изработка на бизнис план“ од Ѓорѓи Рафајловски и би сакал да го препорачам на сите што сметаат дека имаат потреба од вакoв тип на литература на македонски јазик.

<овде беше вгнездена верзија од книгата на Scribd />

Ќе се (обидам да се) воздржам од коментари во врска со тоа колкав #mkfail е всушност оваа книга и ќе ви препорачам убаво да се подготвите пред да почнете да ја читате.

Не се возбудувајте на неверојатно инвентивните печатни грешки, не правете „кисели“ лица на обидите на авторот да ве насмее, не се разочарувајте на, за момент, дрските обраќања од авторот и настојувате да се фокусирате на суштината на напишаното.

Причината заради која и покрај сè ја препорачувам оваа книга, се многубројните сосема издржани прашања, поставени на обработената тема.

Пријатно читање! :)

Дополнување: Бидејќи книгата е отстранета од Scribd, еве врска за преземање, што успеав да ја најдам на Wupload.