koncept_od_Praska

По огромниот успех на „Elephants Dream“, фондацијата Blender е иницијатор за уште еден отворен филмски проект. Повторно, најдобрите Blender 3D уметници ќе бидат поканети да работат на новиот анимиран филм, во периодот од октомври 2007 до април 2008 година, а ќе им бидат покриени сите трошоци за патувањето и престојувањето во Амстердам.

И после немало леб од open-source… па кој сака леб покрај вакво задоволство :)

Едвај чекам да видам што ќе биде финалето, а во продолжение еве ја официјалната објава за проектот „Праска“.

Патем, уживам во Ubuntu :D