Доколку користите Google Adsense и имате добиено чек со одредена сума на пари, читајте, за да дознаете каква е банкарската процедура за размена на еден таков чек.

Јас бев во Тутунска банка и еве што сè ми требаше да го комплетирам моето барање за размена на чек од Google Adsense:

 • Потврда за примен чек за наплата од странство – физички лица
  Тоа е формулар на банката во кој се внесуваат лични податоци и податоци за чекот.
 • Наплата од 250 денари за електронски потпис
  Не ми е сосема јасно зошто процедурата опфаќа и електронски потпис, кога сè се одвива по пат на пошта и трае со недели.
 • Изјава за откуп/продажба на странски чекови
  Тоа е изјава со која практично се согласувате дека банката има право да ви ги одземе испорачаните средства, доколку се јават дополнителни проблеми откако е завршена исплатата.
 • Спецификација на чекови
  Тоа е потврда за извршен прием на чек од страна на банката – потпишувате за да потврдите дека сте го предале чекот на банката и дека таа го прифатила.

Откако „документацијата“ е комплетирана, се чека 2-3 недели за, ако сè биде во ред, парите да бидат исплатени на посочената трансакциска сметка.

Не знам каква е процедурата во останатите банки, но добро би било колку за споредба, да споделите ваши искуства на оваа тема.

Дополнување: Еве уште еден, нешто постар запис на истава тема – преку блогот „Panta Rei“.