На 13.03.2015 бил извршен упад во радиото „Канал 103“ и била прекината емисијата „Кај Докторот“ од страна на обезбедувањето на МТВ/полиција.

Според предлог-годишниот финансиски план на ЈРПМРТ за 2015 година, оваа година ќе бидат издвоени 24.280.000 денари (речиси 395 илјади евра) за обезбедување на објектот на Македонската Радио Телевизија.

Услуги за одржување и заштита
– Оваа група на трошоци е планирана во вкупен износ од 24.280.000 денари, а овде влегуваат следните видови на трошоци: агенциски услуги за обезбедување на имот, инвестиционо и тековно одржување на основни средства, градежни објекти, одржување на возила, ситен инвентар и автогуми, услуги за одржување и заштита, услугиза изработка и одржување на ВЕБ страна, како и агенциски услуги за одржување на хигиена;

Која е агенцијата што во моментов ја обезбедува МТВ, не успеав да најдам. Според НОВА тоа е агенцијата „Бранител Македонија“.

Следува аудио-снимка од упадот и препис на записот.

Водител на Канал 103: Почитувани слушатели на Канал 103 ќе мора да ја скратам оваа емисија. Порано имаше обид за упад во Македонската Радио Телевизија, од страна на Стојанче Ангелов, генералот и лидер на Достоинство и во моментов сме под…

Лице од обезбедувањето: Личната карта ти реков!

Водител на Канал 103: Значи, имам емисија… да ја завршам…

Лице од обезбедувањето: Личната карта ти реков!

Водител на Канал 103: Само момент почитувани слушатели.

Лице од обезбедувањето: Не можам да чекам. Треба да си идам ја… од сабајле сум тука.

Водител на Канал 103: Извинете, легитимација за…

Лице од обезбедувањето: Абе ајде да не ве… истерам одавде… Лична карта ми рече шефот, ако не вика… искачај.

Лице од обезбедувањето (?): Со убаво викам, еве сега, како сакате, што сакате?

Лице од обезбедувањето: Го слушнавте што ви рече?

Водител на Канал 103: Така. Јас реков дека имам емисија? Треба да ја оставам?

Лице од обезбедувањето: Лична карта!

Водител на Канал 103: Треба да ја напуштам?

Лице од обезбедувањето: Лична карта! Лична карта да ми дадете! Седете, прајте муабет.

Водител на Канал 103: Како можам јас да ви ја дадам личната карта?

Лице од обезбедувањето: Ај, пред мене!

Водител на Канал 103: Официјално лице сте? На државата?

Лице од обезбедувањето: Абе не сум ја официјално. На телевизија обезбедување што сум официјално лице.

Лице од обезбедувањето: Ти кажав што е, шефот, имам шеф, ти кажав што е работата…

Водител на Канал 103: Добро, сега ќе се симнам со личната карта.

Лице од обезбедувањето: Абе, пред мене доаѓајте, ајде симнете се, па после продужете со…

Водител на Канал 103: Чекај, да не ми отиде емисијата во…

Лице од обезбедувањето: Нема што да отиде… Што сега, изиграваш?

Водител на Канал 103: Имено, слушате што се случува во моментов.

Лице од обезбедувањето: Господине, господине, ајде бе доле.

Водител на Канал 103: Продолжува…

Лице од обезбедувањето: Господине…

Водител на Канал 103: Чекај бе, да ја исклучам!

Лице од обезбедувањето: Абе, ајде бе… ајде не пуштај… не пуштај емисија.

Водител на Канал 103: Гледаш дека оди микрофонот сега.

Лице од обезбедувањето: Ако, ако…