Ова е страница посветена на кириличната верзија на првиот официјален фонт на Ubuntu.

Услови за користење: Ubuntu-Title Кирилица е издаден под лиценцата LGPL. Повеќе за условите за користење можете да прочитате овде.

Ubuntu Titling Кирилица

Преземи го Ubuntu Titling на кирилица

Овде ќе бидат објавувани сите понатамошни надградени и изменети изданија од него.

Оваа страница е во изработка.