Почитувани сограѓани на оштина Чаир,

Ве молам, научете дека:

  • десната лента од коловозот не служи за паркирање на возила;
  • десната лента од коловозот не служи за претекнување;
  • во левата лента од коловозот не се движат автомобили што ги управуваат малоумни, мрзеливи и плашливи сограѓани, туку напротив, сограѓани кои избираат да не бидат дел од тензијата што се генерира во десната – маневарска – лента од коловозот;
  • трепкачите („жмигавците“) на автомобилите служат за сигнализација и сосема е нормално и очекувано да ги употребувате кога се исклучувате и вклучувате во сообраќајот. Исто така, трепкачи е потребно да употребувате кога правите најразлични движења за кои не можете да очекувате да бидат „прочитани“ или предвидени од страна на другите учесници во сообраќајот;
  • сосема е во ред, да му дадете предност на некој сограѓанин – исто така, учесник во сообраќајот;
  • бескрајно примитивно, е да се лутите, да се навредувате и да се расправате кога некој сограѓанин ќе ви свирне побрзо да го движите вашето прекрасно Бе-Ем-Ве, и конечно,
  • Чаир не е на локалните шерифи, што се на целодневен престој по локалните кафани, туку е на граѓаните. А, граѓаните, еднаш и засекогаш треба да почнат да кажуваат кога нешто им пречи.

Ми пречи што, секогаш кога поминувам низ Чаир, морам да бидам сведок на безредие, некултура, селанство, насилство и фашизам.