написи : декември 2008 год.

Приказ на написи по хронолошки редослед.


bimilk го користи „Ubuntu фонт“

Не знам како во пракса е изводливо да се испочитува лиценцата под која е објавен овој фонт, но мислам дека најдов најмалку 3 услови, што со објавувањето на оваа реклама се прекршени.

МySpace не нè фиромизира повеќе

Претпоставувам дека и ова е дело на Владата на Република Македонија. Стабилна економија, сериозни институции, респект по социјалните мрежи, задоволни граѓани! ;-)

„9“ – Shane Acker

„9“ е анимиран филм на Shane Acker објавен во 2005 година. Мрачна атмосфера, многу прашања, напнатост, несигурност, смрт, бегство, херојство… Вистинско ремек дело!