написи : март 2009 год.

Приказ на написи по хронолошки редослед.


Хромофобија

Мислев да напишам многу повеќе за моменталнава ситуација во нашата Република, но подоцна целосно изгубив интерес од едноставна причина што сметам дека во моментов е многу тешко да се пренесе порака без да биде погрешно сфатена.

„Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse“

Штотуку завршив со читање на делото „Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse“ на Сигмунд Фројд, во превод на „Ѓурѓа“ и на македонски јазик потпишано како „Стравот и нагонскиот живот“.