Слободниот живот е сè уште слободен за големите души. Навистина, кој поседува малку, толку помалку ќе биде поседуван од другите: фала ѝ на малечката беда.