написи : март 2010 год.

Приказ на написи по хронолошки редослед.


Македонските телевизии на Интернет се #mkfail

A1 на Интернет е #mkfail затоа што: често објавува вести што содржат неточни информации; често објавува вести што се шпекулации; често објавува нелекторирани текстови, со печатни грешки дури и во ударните наслови; користи Windows Media Player за видео прилозите од вестите; не нуди можност за прегледување на емисии од сопствената продукција (освен за Студио 2 […]

Дај 10% покажи 28,2% – Vip

Интересен пропуст е направен на последната реклама на мобилниот оператор Vip. Имено, на рекламата на сликовит начин е прикажана дополнителната вредност на кредит што ја добивате доколку се решите да користите т.н. е-ваучер за дополнување. Но, визуелната репрезентација е математички некоректна, како што и може да се види од приложената слика. На овој начин гледачот […]

Стечајни денови

Денес на вести се изнагледав возрасни луѓе што имаат изгубено многу во животот, од истата држава за која го дале животот. Некој дал повеќе, некој помалку. Важно е што сите на свој начин учествувале во градењето на ова вечно настинато општество. И сигурен сум дека да знаеле како да го оздрават, одамна ќе го направеле […]