написи : декември 2011 год.

Приказ на написи по хронолошки редослед.


Листа од сите постоечки додатоци во Firefox

Прашањето е: Како да извадам листа од сите постоечки додатоци за мојот профил во Firefox? Постојат два одговори на ова прашање. Едниот е едноставен за основните корисници, другиот за понапредните. Одговор за основни корисници 1. Кликнете на копчето „Firefox“ и изберете „Troubleshooting Information“ – „Информации за проблеми“ во Firefox на македонски. Доколку немате копче „Firefox“, […]

Откако ставив MaxTV – 3 Max Comfort+

Откако мигрирав на пакетот 3 Max Comfort+, моето сфаќање за квалитетот на услугите на Македонски Телеком се промени значително. Во овој краток напис, ќе ги наведам причините за тоа, без некој посебен редослед. Ги пишувам овие работи, за потенцијалните корисници на 3 Max Comfort+ да знаат што ги очекува. Откако ставив MaxTV: расположливата брзина на […]