Не знам за другите провајдери во Република Македонија, но изгледа дека Македонски Телеком „преминал на темната страна“ и вовел ригорозна контрола на брзината на преземање преку BitTorrent.