написи : октомври 2012 год.

Приказ на написи по хронолошки редослед.


Firefox Hangs On Download Start / Download Complete On Windows?

I recently noticed that on Windows, my Firefox (version 16.0.1), hangs whenever a new download is started or a download is complete. So, I did some exploring online and discovered that there is actually a quick fix for this faulty behavior. The Fix for Firefox Hanging on Download Start/Complete on Windows Delete the file “downloads.sqlite” […]

Мојот прв аквариум – Сашо Перчинков и Небојша Живковиќ

Прегледувајќи некои стари книги низ дома, случајно забележав дека имам еден македонски водич за акваристика. Го скенирав и решив да го споделам со сите на Интернет. „Мојот прв аквариум“ е книжуле од 40 страници, со бројни совети за уредување на аквариуми, одгледување и размножување на аквариумски риби, нивна исхрана и можни заболувања. Било испечатено во […]