Гледајќи ја серијата „Oliver Stone’s Untold History of the United States“, човек лесно може да заклучи дека САД се најголемиот воен агресор на светот. Не дека тоа на многумина од нас не им беше веќе познато, но сепак корисно е што постои ваков видео-документ, за да се откријат лагите што секојдневно му се сервираат на […]