Се прашувате зошто кодирањето и дизајнирањето не (треба да) се работа на еден ист човек? Соодветно објаснување има во „Universal Principles of Design“ од William Lidwell, Kritina Holden и Jill Butler. Flexibility-Usability Tradeoff As the flexibility of a system increases, the usability of the system decreases. The flexibility-usability tradeoff is related to the well-known maxim, […]