Средувајќи стари работи низ дома, случајно најдов една книга за македонската економија во 70-тите години од минатиот век — The Macedonian Economy. Книгата е издание на НИП Нова Македонија од повеќе автори. Oбјавена e со содржина на англиски и на руски јазик. Во краткиот вовед стои: This publication provides information about the Macedonian economy as […]