Немав претстава дека Blizoo го пренасочува сообраќајот од портата бр. 465 (SMTPS) на својата мрежа. Ако добро сум го разбрал Петар, сообраќајот од динамичките IP-адреси се спроведува преку преку портата бр. 25 низ серверот smtp-relay.cabletel.com.mk што, практично, ги одзема придобивките од користењето на SMTPS. Здраво Гоце, Би сакал да те запознаам со неколку работи за […]