pictureКонечно си најдов саглам RSS читач за Firefox. Се вика Brief, објавен е на 27 февруари 2007 и Sage може вода да му носи. Има прекрасен интерфејс, го користи матичниот начин на известување на Firefox и што е најважно брз е како струја (како и да биде ова сфатено :) ). Нуди дузина издржани нагодувања, овозможува обележување на омилените вести и изгледа како на сликава. Препорака преземајте веднаш :D