Ако користите Firefox во комбинација со AdBlock Plus, можно е да сте забележале дека Firefox со вклучен AdBlock Plus работи поспоро, отколку со исклучен. Изгубената брзина е всушност време што AdBlock Plus го троши на отстранување на рекламните елементи и (многу важно) на броење на нивните повторувањата по разни критериуми. Ова второво, можете да го оневозможите, а со тоа ќе придонесете Firefox да работи помазно и да не делува како да се измачува, додека работи.

Подолу пишува што и каде треба да исклучите…

Најпрво, истовремено притиснете ги следниве копчиња на тастатурата – Ctrl+Shift+A – за да отворите нов таб со листата на сите инсталирани додатоци за вашиот профил. Во листата, пронајдете го AdBlock Plus и кликнете на копчето Options. Потоа, исклучете ја опцијата „Count filter hits“, како што е прикажано на сликата подолу.

firefox-adblockplus-count-hit

Опцијата „Count filter hits“ е исклучена

Доколку, од било кои причини, имате потреба да знаете колку пати, кој филтер на AdBlock Plus бил извршен, не ја исклучувајте оваа опција.

Забележувате дека Firefox работи побрзо?