Сега, откако и официјално е објавена четвртата верзија на Mozilla Firefox, можете во целост да ги тестирате новите можности на ова издание. Во случај да се прашувате како може да се исклучат анимациите при отворањето и затворањето на табови, како и оние при отворањето и затворањето на групите со табови, еве го одговорот.

Отворете нов таб и повикајте го регистарот на Firefox со внесување на „about:config“. Потоа, пребарајте ги следниве два клучеви и изменете ги нивните вредности во „false“.

  • browser.panorama.animate_zoom
  • browser.tabs.animate

Со оваа измена, Firefox 4 ќе ви работи уште побрзо.

Запознај се со Firefox 4

Firefox 4 е одлично издание и ви препорачувам да го преземете што е можно поскоро.