Ghacks.net пишува дека, по правило, Firefox ги чува во меморија последните 50 посетени веб-сајтови и затоа, после подолго користење почнува да „јаде“ сè повеќе системска меморија. Колку побогати веб-сајтови ќе отворате, толку побрзо ќе се нафати „талог“ во меморијата, што Firefox ја предвидел да ја користи.

Ваквото однесување на Firefox е предвидено со неговата изработка и овозможува побрзо отворање на веќе посетените веб-сајтови, така што тие ќе се вчитуваат директно од системската меморија, а не од од хард диск. Сепак, доколку немате вишок системска меморија, оваа „можност“ на Firefox, повеќе прави штета отколку што помага.

Како и секогаш, кога правите напредни прилагодувања во Firefox, така и сега, отворете го регистарот со повикување на „about:config“, преку адресната лента.

firefox-session-history-tweak

Најдете го клучот: browser.sessionhistory.max_entries, и променете ја неговата вредност од 50, на вредност, што вам најмногу ви одговара. Ако сакате Firefox да ги чува во меморија содржините од последните 6 посетени веб-сајтови, внесете: „6“, па, рестартирајте го Firefox.

Разликата, би требало да е забележлива веднаш.

Претходни записи на оваа тема: