How to Train Your Dragon“ e еден од поновите и поквалитетни анимирани филмови. За мене беше вистинско освежување и силно го препорачувам секому.

Во филмот на поедноставен начин е разработена мошне сериозна тема – мегусебната толеранција. Денес кога човештвото не може да се освести пред предизвиците на иднината и не умее да разбере дека толеранцијата помеѓу луѓето е еден од најважните предуслови за опстанок на цивилизацијата, ваквите ремек дела умеат да остават белег и со тоа, барем малку, да ја променат насоката во која тргнало човештвото.

Важно е да се негуваат разликите, а не да се пребришат. Важно е да се најде заеднички јазик, дури и кога не може да се зборува. Важно е младите да размислуваат различно од постарите и се разбира, важно е да си помагаат. Конечно, важно е да се негуваат храброста, несебичноста и здравиот разум.

incredible! certainly the front runner for the best animated film of the year. from the first to the last frame this film is as good as an animated film gets on almost every level. beautifully written, designed and executed. though an incredible movie, it’s not quite perfection – probably due to time and budget limitations (is there ever enough of either?). that said, the problems i had are far too few to mention. if dragon doesn’t absolutely slay at the box office i’ll lose faith in middle America.

congrats to the filmmakers – you’ve made a masterpiece and you made me feel like a kid again. thank you.

axel_foley