Објавена е првата верзија од Magento – ново професионално open source решение за електронска трговија. Magento е во развој од поодамна и помина низ многу фази, сепак финалниот производ е супер-применлив. Повеќе информации и демонстрација на официјалниот веб-сајт.

Македонија е веќе заведена на листата за локализации, а моменталниот статус на преведеност е 0% (4072 стрингови).

Честитки за изданието! :-)