Откако ја ослободи Java, Sun Microsystems го обнови развојниот пакет NetBeans со верзијата 5.5 и започна светска кампања за едукација на масите и уште поголема популаризација на Java. Во тој контекст понудена е услугата „Нарај го твоето бесплатно NetBeans worldTour CD“. Истата услуга функцуонира и во Македонија или можеби требаше, за Македонија. Моето CD стигна пред два дена и тоа во временски период од само 5 дена. Супер! Штом ќе го нарачате вашето CD, повремено посетувајте ја страницава и во најдолниот дел од неа, внесете ја точната email адреса за да си проверете дали CD-то ви е испратено и кога тоа се случило.